ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาครุภัณฑ์กีฬา

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยื่นได้ในวันที่ 16 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.