ประชาสัมพันธ์ วิธีการดำเนินงาน ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2567 (กรณีโอนเงินไม่สำเร็จ)

กรณีโอนเงินไม่สำเร็จ

  1. ให้ทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์ กับธนาคารใดก็ได้ ด้วยเลขบัตรประชาชน
  2. กรณีไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้  ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ 

                – สามารถทำแบบให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น (แบบที่ 1 ตามเอกสารแนบท้ายนี้) หรือโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่น (แบบที่ 2 ตามเอกสารแนบท้ายนี้)

 

Scan2567-05-28_092917