ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในลำดับที่ 1 เข้ารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

S__27443204-แปลง