ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฎิ