ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้จัดทำเหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งจะครบรอบแห่งการสถาปนาในวันที่ 18 กันยายน 2566 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้ง “ออฟฟิซหลวง” ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และการตรวจเงินแผ่นดินของประเทศไทย

ซึ่งหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อเพื่อจองเหรียญที่ระลึกดังกล่าวได้ที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 

จำหน่ายเหรียญที่ระลึก