ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ของเทศบาลตำบลหารแก้ว

ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ของหารแก้ว