ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ

งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ
ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวันที่ 16-24 ธันวาคม 2566 🥦🍃
👉พบกับกิจกรรมตลอดงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
• กิจกรรม #90ปี999ทุน เพื่อพัฒนาแม่โจ้
• นิทรรศการผลงานวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่
• เสวนาวิชาการ #เกษตรอาหารสุขภาพ
• AAUN President Forum : Modern Agricultural Education for Sustainable of Life
• การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
• อบรมหลักสูตรระยะสั้น
• การจัดแสดงและประกวด พืช สัตว์ ประมง กล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ
• แปลงสาธิตและฐานเรียนรู้การเกษตร Organic City Farm & Smart Farm
• การแสดงศิลปวัฒนธรรม และเวทีบันเทิงทุกค่ำคืน
#ศิษย์เก่าแม่โจ้คืนถิ่น วันที่ 23 ธันวาคม 2566
#ปั่นคืนถิ่น 3 แม่โจ้ 90 ปี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน
งานเกษตรแม่โจ้ ปีเกษตร อาหาร สุขภาพ