ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง การขายทอดตลาดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมรื้อถอน ขนย้ายและปรับพื้นที่

 ประกาศขายทอดตลาดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมรื้อถอน ขนย้าย และปรับพื้นที่ 

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขนาดยาว 20.00 เมตร พร้อมรื้อถอน ขนย้ายและปรับพื้นที่จำนวน 1 รายการ โดยรายระเอียดตามแนบท้าย

ขายทอดซุ้เฉลิมพระเกียรติ