ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

237380892_1417400698642631_5676642273196744227_n-แปลง