ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง เรื่องแจ้งดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานรองรับงานรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง แจ้งดับไฟ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00 น. และเวลา 16.00 น.-17.00 น.
ด้วยการไฟฟ้า มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อจะดำเนินการตัด-จ่ายกระแสไฟฟ้ารองรับงานรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูง บริเวณตั้งแต่สามแยกตลาดหางดง ถึงหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟ บริเวณ หมู่บ้านเชียงใหม่พิมุก , ซอยไชโยพลาซ่า , เทศบาลตำบลบ้านแหวน , บ้านสันทรายพัฒนา(ทั้งหมด) , โรงเรียนสันทรายพัฒนา , สถานีอนามัยหนองแก๋ว , บ้านยังปวน (ทั้งหมด) , วัดยังปวน , หมู่บ้านพรรณทิวาวิลล่า , หมู่บ้านเอเรสม่า วิลล่า
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาด้านล่างนี้
แจ้งดับไฟ