ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำเดือน เมษายน 2564

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแหวน จะได้ออกให้บริการชำระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี 2564 ประจำเดือน เมษายน 2564 เพื่อให้ประชาชนในตำบลบ้านแหวนได้รับความสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ตามรายละเอียด ดังนี้

ปชส-เก็บขยะ