ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแหวน จะได้ออกให้บริการชำระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 เพื่อให้ประชาชนในตำบลบ้านแหวนได้รับความสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ตามรายละเอียด ดังนี้

เอกสาร 71064