โครงการรณรงค์ป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านแหวน จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ไชโย เวลา 08.00 – 15.00 น.

บรรยายโดยวิทยากรจาก สนง.ขนส่งเชียงใหม่ ซึ่งโครงการนี้นำไปต่อยอดทำใบขับขี่ มอเตอร์ไซค์/รถยนต์ หรือต่ออายุใบขับขี่ มอเตอร์ไซค์ /รถยนต์ ที่หมดอายุแล้ว ที่ขนส่งได้ไม่ต้องเสียเวลาอบรมใหม่

 

« 1 ของ 4 »