เชิญชวนพร้อมใจใส่เสื้อเหลือง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอเชิญชวนพร้อมใจใส่เสื้อสีเหลือง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563