ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษา