ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา
สามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 5344 – 1961 ต่อ 11 ในวันและเวลาราชการ