ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านแหวน จะดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพื้นที่ตำบลบ้านแหวน

ทั้งนี้ ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านแหวน จะดำเนินการตามแผนการรณรงค์ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. รายละเอียดตามเอกสารแนบ

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านแหวน หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 441961 ต่อ 11