ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามเทศบัญญัติงบประมาณปี 2563 (โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองศาลาบริเวณหน้าร้านเอกคาร์แคร์ บ้านไร่ หมู่ที่ 1)

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างตามเทศบัญญัติงบประมาณปี 2563 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองศาลาบริเวณหน้าร้านเอกคาร์แคร์ บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ท่อเหลี่ยม ม.1