ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

– พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์) สังกัด สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053 – 441961 ต่อ 11

ประกาศรับสมัครงาน