ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงวงเวียนฌาปนสถาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุบวงเวียนฌาปนสถาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ้านช่างคำหลวง หมู่ที่ 5 ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฎฐกิตติ์พาณิชย์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 335,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

วงเวียน