ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวางท่อพร้อมบ่อพัก ซอยบ้านนายจักรภพ ไชยเทพ บ้านเดื่อ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้มีโครงการจ้างเหมาวางท่อพร้อมบ่อพัก ซอยบ้านนายจักรภพ ไชยเทพ บ้านเดื่อ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ณัฎฐกิตต์การพาณิชย์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ