ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด 30 วัตต์ สูง 6 เมตร โซลาเซลล์ฐานธรรมดา พร้อมติดตั้งจำนวน 15 ชุด ถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามประกาศ เทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด 30 วัตต์ สูง 6 เมตร โซลาเซลล์ฐานธรรมดา พร้อมติดตั้งจำนวน 15 ชุด ถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสุนิภาพาณิชย์ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 375,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

เอกสาร 15764