ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างโดมคลุมลานฌาปนสถานบ้านช่างคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างโดมคลุมลานฌาปนสถานบ้านช่างคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรวิกณัฐภาคอนสตรัคชั่น โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 497,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ม.4