ประกาศข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ข้อแนะนำในการปฎิบัติตัวในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อลดการเกิดแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทุกคนสามารถป้องกันตนเองและคนรอบข้างให้ห่างไกลได้ เทศบาลตำบลบ้านแหวนจึงขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามข้อแนะนำดังกล่าว