ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์เพิ่มเติม จำนวน 6 รายการ

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ เพิ่มเติม จำนวน 6 รายการ ตามตารางการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่แนบท้ายนี้

เอกสาร 130